Stoke-on-Trent: The Potteries

Stoke-on-Trent är en stad i England, som där är vida känd under smeknamnet The Potteries, det vill säga Krukmakerierna. Anledningen till att staden har blivit så förknippad med krukmakerier att den till och med har fått ett inofficiellt namn efter dem (även stadens största fotbollsklubb har samma namn) är att Stoke-on-Trent har en mycket stor krukmakarindustri. Faktiskt var Stoke-on-Trent en av de första industriella städerna i modern tid. Redan år 1785 hade man i staden 200 krukmakerier, som tillsammans anställde 20 000 arbetare.

Uppbyggnaden av denna stora industri började dock redan under 1600-talet, och ända sedan dess har Stoke-on-Trent förknippats med just krukmakerier och krukmakarindustrin. Ett flertal kända krukmakerier grundades i staden, och har sin bas där än idag, till exempel Royal Doulton, Dudson Ltd, Spode, Wedgwood, Minton och Baker & Co. Anledningen till att denna industri frodades så i just denna stad var för att rätt förutsättningar fanns. Det fanns till exempel ett överflöd av den typ av lera som passade för att tillverka krukor, och det fanns ett överflöd av kol för att bränna lergodset. Det var detta som tillät den tidiga utvecklingen av den lokala krukmakarindustrin i staden, även om den till en början var begränsad. När kanalen Trent and Mersey stod klar år 1777 möjliggjorde det import av porslinslera från Cornwall, liksom av andra material, vilket gjorde att man kunde utöka produktionen och börja tillverka benporslin och flintgods.Dudson_Ware

Andra ledande krukmakare i Europa ledde fortfarande stort över Stoke-on-Trent när det gällde att skapa högkvalitativa och konstnärligt utformade produkter, men genom metodiska och detaljerade efterforskningar kunde industrin i ”The Potteries” under många års tid värna om utvecklingen av den konstnärliga talangen i det lokala samhället.

Om du själv är intresserad av lergods och porslin, och skulle vilja göra en resa till Stoke-on-Trent för att personligen besöka ett krukmakeri och uppleva tillverkningsprocessen, kan det vara bra att ha med sig lite extra kontanter för att kunna köpa lergods på plats.

Höganäs Keramik

Höganäs Keramik grundades 1909 i just Höganäs. Företaget har sitt ursprung i det äldre företaget Höganäs Stenkolsverk, som har en historia som sträcker sig tillbaka till 1700-talet. Den främsta industrin i Höganäs var på den tiden inte lergods, utan kol. Ett gruvsamhälle växte upp runt stenkolsverket, där man bröt kol av relativt dålig kvalitet. På grund av detta blev kolbrytningen aldrig riktigt lönsam. För att lösa de ekonomiska problemen bad kolverket om ekonomiska bidrag från staten år 1823. Staten krävde i utbyte mot dessa bidrag att man också skulle börja ta tillvara på den lera som fanns på orten, för att kunna vända lönsamheten. År 1825 grundade man därför även ett tegelbruk på platsen, där man skulle tillverka ugns- och murtegel.250px-Hoganas_2008c

Det dröjde dock endast fem år efter starten av tegelbruket innan man också började tillverka bruksföremål, först blyglaserade och senare saltglaserade. År 1856 anställde man till bruket den förste modellören som var konstnärligt utbildad, Ferdinand Ring. Han skulle följas av drejare, glasyrmästare och andra konstnärliga specialister, människor som ligger bakom Höganäskeramikens ikoniska status idag. Detta bevisar hur viktigt det är att ha rätt kompetens, oavsett vad man företar sig i livet.

Två av de konstnärliga specialister som anställdes vid bruket var Johannes Olofsson och Sigfrid Johansson. De lämnade Höganäs Stenkolsverk under storstrejken 1909, och tillsammans med drejaren Karl Andersson bildade de företaget Andersson & Johanssons Lergodsfabrik. Från början hade företaget en blygsam produktion av hushållskärl, men skapade snart även vaser och terrakottafigurer. Det lilla företagets varor började bli namnkunniga under 1930-talet, då Anderssons och Sigfridssons söner reste runt och sålde produkterna. De fick bland annat Nordiska kompaniet, PUB och Svenskt Tenn som kunder. I och med detta kunde företaget också expandera, och man flyttade in i nya lokaler som var dubbelt så stora på 1940-talet.

År 1956 köpte Andersson & Johansson upp ett företag vid namn Höganäs Keramik, och från och med då använde sig företaget enbart av det namnet. I början av 2000-talet köptes företaget av Iittala, och i och med det avslutades all produktion i fabriken i Höganäs, eftersom produktionen flyttades till Kina.