Höganäs Keramik

Höganäs Keramik grundades 1909 i just Höganäs. Företaget har sitt ursprung i det äldre företaget Höganäs Stenkolsverk, som har en historia som sträcker sig tillbaka till 1700-talet. Den främsta industrin i Höganäs var på den tiden inte lergods, utan kol. Ett gruvsamhälle växte upp runt stenkolsverket, där man bröt kol av relativt dålig kvalitet. På grund av detta blev kolbrytningen aldrig riktigt lönsam. För att lösa de ekonomiska problemen bad kolverket om ekonomiska bidrag från staten år 1823. Staten krävde i utbyte mot dessa bidrag att man också skulle börja ta tillvara på den lera som fanns på orten, för att kunna vända lönsamheten. År 1825 grundade man därför även ett tegelbruk på platsen, där man skulle tillverka ugns- och murtegel.250px-Hoganas_2008c

Det dröjde dock endast fem år efter starten av tegelbruket innan man också började tillverka bruksföremål, först blyglaserade och senare saltglaserade. År 1856 anställde man till bruket den förste modellören som var konstnärligt utbildad, Ferdinand Ring. Han skulle följas av drejare, glasyrmästare och andra konstnärliga specialister, människor som ligger bakom Höganäskeramikens ikoniska status idag. Detta bevisar hur viktigt det är att ha rätt kompetens, oavsett vad man företar sig i livet.

Två av de konstnärliga specialister som anställdes vid bruket var Johannes Olofsson och Sigfrid Johansson. De lämnade Höganäs Stenkolsverk under storstrejken 1909, och tillsammans med drejaren Karl Andersson bildade de företaget Andersson & Johanssons Lergodsfabrik. Från början hade företaget en blygsam produktion av hushållskärl, men skapade snart även vaser och terrakottafigurer. Det lilla företagets varor började bli namnkunniga under 1930-talet, då Anderssons och Sigfridssons söner reste runt och sålde produkterna. De fick bland annat Nordiska kompaniet, PUB och Svenskt Tenn som kunder. I och med detta kunde företaget också expandera, och man flyttade in i nya lokaler som var dubbelt så stora på 1940-talet.

År 1956 köpte Andersson & Johansson upp ett företag vid namn Höganäs Keramik, och från och med då använde sig företaget enbart av det namnet. I början av 2000-talet köptes företaget av Iittala, och i och med det avslutades all produktion i fabriken i Höganäs, eftersom produktionen flyttades till Kina.