Stoke-on-Trent: The Potteries

Stoke-on-Trent är en stad i England, som där är vida känd under smeknamnet The Potteries, det vill säga Krukmakerierna. Anledningen till att staden har blivit så förknippad med krukmakerier att den till och med har fått ett inofficiellt namn efter dem (även stadens största fotbollsklubb har samma namn) är att Stoke-on-Trent har en mycket stor krukmakarindustri. Faktiskt var Stoke-on-Trent en av de första industriella städerna i modern tid. Redan år 1785 hade man i staden 200 krukmakerier, som tillsammans anställde 20 000 arbetare.

Uppbyggnaden av denna stora industri började dock redan under 1600-talet, och ända sedan dess har Stoke-on-Trent förknippats med just krukmakerier och krukmakarindustrin. Ett flertal kända krukmakerier grundades i staden, och har sin bas där än idag, till exempel Royal Doulton, Dudson Ltd, Spode, Wedgwood, Minton och Baker & Co. Anledningen till att denna industri frodades så i just denna stad var för att rätt förutsättningar fanns. Det fanns till exempel ett överflöd av den typ av lera som passade för att tillverka krukor, och det fanns ett överflöd av kol för att bränna lergodset. Det var detta som tillät den tidiga utvecklingen av den lokala krukmakarindustrin i staden, även om den till en början var begränsad. När kanalen Trent and Mersey stod klar år 1777 möjliggjorde det import av porslinslera från Cornwall, liksom av andra material, vilket gjorde att man kunde utöka produktionen och börja tillverka benporslin och flintgods.Dudson_Ware

Andra ledande krukmakare i Europa ledde fortfarande stort över Stoke-on-Trent när det gällde att skapa högkvalitativa och konstnärligt utformade produkter, men genom metodiska och detaljerade efterforskningar kunde industrin i ”The Potteries” under många års tid värna om utvecklingen av den konstnärliga talangen i det lokala samhället.

Om du själv är intresserad av lergods och porslin, och skulle vilja göra en resa till Stoke-on-Trent för att personligen besöka ett krukmakeri och uppleva tillverkningsprocessen, kan det vara bra att ha med sig lite extra kontanter för att kunna köpa lergods på plats.

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.